Web Package Gold

posted on 28 Aug 2010 21:31 by channelwidecomputer in Gold
เพ็กเก็จเว็บดีไซน์ รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ สำหรับผู้ที่ต้องการโฆษณาสินค้า ธุรกิจส่วนตัว ผ่านเว็บไซต์ ในรูปแบบ ไม่ซ้ำใคร

- โดเมนเนม 1 ปี
- พื้นที่ใช้งาน 200 MB. (Hosting) 1 ปี
- ภาพเคลื่อนไหว (Flash Animation)
- 5 หน้าหลัก + ไม่จำกัดหน้าย่อย
- ระบบพิมพ์ข้อความสอบ-ถามจากหน้าเว็บไซต์
- ถ่ายรูปสินค้า

ราคา 9,990 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 

Comment

Comment:

Tweet